Пътна карта

За работа с непридружени малолетни и непълнолетни лица

Във Вашето ежедневие вероятно често се налага да работите по случаи с непридружени малолетни и непълнолетни лица. Възможно е невинаги да имате ясен план за стъпките към успешното разрешаване на всеки един такъв случай. Този електронен помощник е тук, за да Ви преведе през целия процес на координация между институциите в защита на правата и интересерите на такива лица, попаднали под Ваша юрисдикция.

Ще Ви зададем няколко въпроса, с помощта на които да идентифицираме и покажем най-правилния път за решаване на Вашия случай.

Да започваме